Torbjörn Andersson

 

yritys

osaaminen

tuotteet ja palvelut

tulevaa koulutusta

yhteystiedot

                                  

 

AutSpect Koulutus Tmi myy yksinoikeudella Suomessa Torbjörn Anderssonin kirjoja.

Torbjörn on työskennellyt Ruotsin AS-aikuisten ja heitä tukevien ammattilaisten parissa

90-luvun lopulta lähtien projektityöntekijänä, kouluttajana ja vertaistoiminnan järjestäjänä.

Hänellä on itsellään aikuisiässä annettu AS-diagnoosi.

 

Kirjat on suunniteltu ennen kaikkea tiiviin, käytännöllisen perustiedon levittämiseen

henkilöille, jotka ovat tekemisissä AS-aikuisten kanssa, kuten palveluntuottajille, viranomaisille,

työnantajille. AS-aikuisia käsitellään niissä ensisijaisesti aktiivisina ja vastuullisina yhteis-

kunnan jäseninä, jotka joutuvat tekemään ylimääräistä työtä selviytymisensä eteen

yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muututtua heidän perusominaisuuksiensa kannalta

epäsuotuisiksi. Heitä ei nähdä pelkästään terapoitavina, kuntoutettavina tai kehitys-

vammaisille suunniteltujen palvelujen asiakkaina - vaikka jotkut AS-aikuiset voivat joskus

tällaisiakin tukimuotoja tarvita.

 

Torbjörn työllistää omassa Andet Utbildning och Förlag – yrityksessään sekä itsensä että

kolme muuta AS-aikuista. Hän luennoi ympäri Ruotsia omasta tavastaan elää hyvää

aikuiselämää, sekä palveluissa ja tukitoimissa näkemistään puutteista. Ruotsissa esiin

tulevat teemat ovat paljolti samoja kuin Suomen AS-aikuisten keskusteluissa, joten Torbjörnin

kirjat tarjoavat palveluja kehittäville tahoille hyödyllistä tietoa tämän kohderyhmän kokemuksista

ja toiveista, joita ei tavanomaisesta AS- tai autismikirjallisuudesta löydä. AS-aikuisille ne

voivat antaa mielenkiintoisia vertailukohtia, sekä ideoita omien piirteiden ja tarpeiden

kuvailuun neuvoteltaessa tukipalveluista tai työn tai opiskelun erityisjärjestelyistä.

 

Torbjörn omin sanoin:

 

”Torbjörn Andersson on 46 –vuotias ja klassinen aspergerhenkilö, joka sai virallisen

Aspergerin oireyhtymä –diagnoosin vuonna 1996.

 

Minun suurin mielenkiinnon kohteeni on jo useiden vuosien ajan ollut asperger –persoo-

nallisuustyyppi, ja se miten voi elää hyvää elämää erilaisena ihmisenä. Tietämykseni pohjautuu

pääosin siihen, että olen tavannut noin 700 ruotsalaista aikuista, joilla on Aspergerin oire-

yhtymä / hyvätasoinen autismi, sekä siihen, että pyöritän sähköpostilistoja, irl-tapaamisia

ja muuta toimintaa aspergereille.  

 

Lisäksi minulla on kaksi erillistä akateemista tutkintoa: Nelivuotinen tietojenkäsittely-

opin tutkinto (filosofian maisteri) ja filosofian kandidaatin tutkinto, jossa psykologia on

pääaineena, keskittyen asperger –aihepiiriin. Olen suorittanut myös muita yliopistokursseja

psykologiassa, mukaan lukien ”psykologisia näkökulmia vammaisuuteen” sekä neuro-

psykologian kursseja.

 

Olen joutunut selviytymään monista esteistä, ja oppinut jonkin verran matkan varrella. Jos

minuun halutaan liittää titteli luentojen yhteydessä, ”aspergerkouluttaja” käy hyvin.”

(sivulta http://www.andet.se/forelasare.htm)

 

"Yli 10 vuoden ajan olen nähnyt useimpien lukiosta valmistuvien aspergerien saavan tukitoimia,

jotka ovat pahempia kuin hyödyttömiä, ja syrjäytyvän sen myötä lopullisesti työmarkkinoilta.

Boikotoikaa palveluntuottajia, jotka väittävät auttavansa aspergerihmisiä ansiotyöhön, mutta

joilla ei itsellään ole työntekijöitä, joilla on Aspergerin oireyhtymä! Niillä ei ole minkäänlaista

osaamista.

 

Paljon nykyistä useampien aspergerien pitäisi pystyä saamaan työpaikkoja, jotka sopisivat

heille. Ei kuitenkaan jos he laskevat sen varaan, että työnvälityspalvelut auttavat heitä tässä!

Sen sijaan kannattaa kehittää vahvuuksiaan useiden vuosien ajan, oppia virheistään, ja kulkea

sinnikkäästi kohti omia tavoitteitaan. On ponnisteltava enemmän kuin ne, joiden kanssa kilpailee,

on pidettävä siitä, ja on oltava valmis viemään prosessia itse eteenpäin. Tämä on hauskaa, luo

enemmän menestymisen kokemuksia, ja antaa aihetta olla ylpeä onnistumisista.”

(sivulta http://asperger-autism.se)