Torbjörn Andersson

 

yritys

osaaminen

tuotteet ja palvelut

tulevaa koulutusta

yhteystiedot

                                  

 

                      Torbjörn är en svensk aspergerperson som försörjer sig sedan 2004 genom att arbeta

som utbildare och chef på sitt eget företag,  Andet Utbildning och Förlag. År 2011 anställer

företaget ytterligare tre andra vuxna med AS-diagnos.

 

Torbjörn var med och byggde Föreningen Asperger/HFA på1990-talet, och var aktiv

i Riksföreningen Autisms projekt Empowerment. Han har också arbetat projektetArbete

för personer med autism och Asperger syndrome” (2000-2003), som publicerade en

samling av berättelser från arbetslivet: Autism, Asperger syndrome & arbete: 25 berättelser

(Andersson och Zandén, 2003).

 

Sen över tio år leder Torbjörn verksamheter Internet för vuxna med AS, samt organiserar

träffar och utflykter.

 

Torbjörn i egna ord

 

Torbjörn Andersson är 46 år och klassisk aspergare som fick formell diagnos Aspergers

syndrom 1996.

 

Mitt stora intresse sedan många år är personlighetstypen asperger och hur man lever ett

bra liv som annorlunda människa. Jag bygger mina kunskaper mest att jag har träffat

cirka 700 vuxna svenskar med Aspergers syndrom / högfungerande autism samt att jag leder

mailing­listor, irl-träffar och andra aktiviteter för aspergare.

 

Dessutom har jag två separata akademiska examina: En fyraårig system­vetenskaplig

(fil mag) och en fil kand med psykologi som huvudämne, och inriktning kring asperger.

Jag har ytterligare akademiska kurser i psykologi som "Psykologiska perspektiv på

handikapp" och Neuropsykologi.

 

Jag har fått hantera många hinder, och lärt mig en del under vägen. Om man vill skriva en

 titel mig i samband med föreläsningar går det bra med "aspergerutbildare"."

(från http://www.andet.se/forelasare.htm)

 

 

"Jag har i över 10 år sett de flesta aspergare som lämnar gymnasiet insatser som är

sämre än värdelösa, och därigenom definitivt slås ut från arbetsmarknaden. Bojkotta

verksamheter som säger sig hjälpa personer med Aspergers syndrom till arbete, men

inte själva har anställda med Aspergers syndrom! Deras kompetens finns inte.

 

Många fler aspergare skulle kunna arbeten som de trivs med. Men inte om de räknar

med att Arbetsförmedlingen skall hjälpa dem till det! I stället gäller att under många år

utveckla sina starka sidor och möjligheter, söka nya (lagom stora) utmaningar hela tiden,

lära av sina misstag, och envist röra sig mot sina mål. Man måste anstränga sig mer än

de man konkurrerar med, gilla det, och vara inställd att leda processen. Detta är kul,

skapar fler framgångar, och ger stolhet när man lyckas.”

(från http://asperger-autism.se)