FASILITOINTI – riskialtis ja teholtaan kyseenalainen menetelmä (2)

 

yritys

osaaminen

tuotteet ja palvelut

tulevaa koulutusta

yhteystiedot

 

 

Tiedostamaton vammaisen henkilön puolesta kommunikoiminen voi olla suuren osan aikaa

harmitonta, mutta se voi aiheuttaa myös suurta vahinkoa. Riski on ilmeinen, jos fasilitoidussa viestissä

pyydetään esimerkiksi lääkityksen muuttamista tai kuvaillaan leikkausta vaativaa terveysongelmaa.

Monet tilanteet eivät ole yhtä helposti hahmotettavia, muun muassa siksi, että haitat tulevat ilmi vasta

pidemmällä aikavälillä.

 

Tutkijat ja ammattilaiset ympäri maailmaa ovat tuoneet esiin, että fasilitoinnin myötä on esimerkiksi:

 

- tuhlattu henkilöresursseja ja rahaa toimimattoman menetelmän käyttöön, kun vammainen henkilö

olisi voinut saada näiden resurssien turvin todellista, tehokasta apua

 

- riistetty vammaisilta henkilöiltä mahdollisuuksia todelliseen oppimiseen, kun heille on tarjottu heidän

kykytasonsa kannalta vääränlaista opetusta, ja jätetty tarjoamatta oikean tasoista opetusta

 

- sivuutettu ja vähätelty vammaisten henkilöiden omia, todellisia yrityksiä kommunikoida esimerkiksi

niukkaa puheilmaisua käyttäen, ja siten loukattu heidän ihmisoikeuksiaan ja opetettu heitä

passiiviseen riippuvaisuuteen

 

- hämmennetty ja harhautettu vammaisia henkilöitä antamalla heidän ymmärtää, että he

kommunikoivat muiden ihmisten lailla antaessaan jonkun liikuttaa kättään – tämä voi johtaa

koko kommunikoinnin käsitteen hämärtymiseen

 

- johdettu vanhempia harhaan esittelemällä heille tunnepitoisia viestejä vammaisen lapsen omana

ilmaisuna - ja pakotettu heitä sopeutumaan uudelleen lapsensa vaikeavammaisuuteen, kun

fasilitoinnin myötä ilmenneet yllättävät kyvyt ovatkin osoittautuneet illuusioksi

 

- johdettu vammaistyön ja erityisopetuksen ammattilaisia harhaan väittämällä, että fasilitoinnissa

”onnistuminen” on merkki taidosta ja ”epäonnistuminen” taidon puutteesta; aiheutettu tämän myötä

työyhteisöissä jännitteitä, ristiriitoja ja epävarmuutta

 

- rajoitettu perusteetta vammaisen henkilön mahdollisuuksia tavata perheenjäseniään tai muita

hänelle läheisiä henkilöitä, koska hänen on väitetty itse esittäneen tällaisia toiveita

 

- esitetty perättömiä epäilyjä ja syytöksiä pahoinpitelyistä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai muista

vammaisiin henkilöihin kohdistuneista rikoksista, mikä on johtanut sekä vammaisen henkilön että

syytetyn kannalta raskaisiin selvittelyprosesseihin, joskus lastensuojelutoimenpiteisiin tai

oikeudenkäynteihin

 

- silloin kun tuettavat henkilöt ymmärtävät jonkin verran puhetta, heitä on altistettu tukijoiden

alitajunnasta kumpuaville mielikuville, jotka ovat joskus väkivaltaisia tai seksuaalisia, tai joissa

mustamaalataan henkilön läheisiä tai häntä tukevia työntekijöitä

 

Menetelmä tarjoaa myös tilaisuuden tahalliseen manipulointiin ilman kiinni jäämisen vaaraa, koska

sen yhteydessä usein opetetaan, että kaikenlainen viestien alkuperän testaaminen on väärin ja

vahingollista. Tukijoiden tekemää tahallista ja tahatonta viestien luomista on mahdotonta erottaa

toisistaan päällepäin, joten testaamisen kieltäminen suojelee kaikkia menetelmän soveltajia – niin

rehellisen tietämättömiä kuin epärehellisiäkin.

 

Fasilitoitujen viestien alkuperä on mahdollista selvittää. Sitä on jo jouduttu selvittämään

lukuisia kertoja oikeusistuimissa ympäri maailmaa yli 20 vuoden ajan.

 

Testausmenetelmien toteuttamiseen ei tarvita tutkijoita, suuria projekteja, keinotekoisia ympäristöjä

tai monimutkaisia laitteita. Niitä on mahdollista ymmärtää täysin tavanomaisella arkilogiikalla. Kuka

tahansa voi toteuttaa yksinkertaisia, luotettavia testausmenetelmiä kotonaan tai työpaikallaan.

Kansainvälisen tiedeyhteisön lähes sataprosenttisen yksimielisen kanta on se, että testaaminen

ei loukkaa kehitysvammaista, autistista tai puhevammaista henkilöä – se on välttämätöntä hänen

ja hänen läheistensä oikeuksien turvaamiseksi!

 

© AutSpect Koulutus Tmi, 2011

 

* TOIMI VASTUULLISESTI *

Älä fasilitoi ilman riittävää tietoa

 

 

◄ takaisin tekstin alkuosaan