yritys

osaaminen

tuotteet ja palvelut

tulevaa koulutusta

yhteystiedot

                 Koulutuspäivät ja luennot 2015

 

Toteutamme tilauksesta koulutuksia ja yksittäisiä luentoja. Tyypillisiä aihepiirejä ovat:

 

- autismin kirjo ja seksuaalisuus

- aistitoiminnan ja tunnereaktioiden poikkeavuus autismin kirjolla tutkimuksen valossa

- autismikulttuuri ja empowerment

- fasilitoidun kommunikoinnin tausta ja sen käytön yhteydessä syntyvät ongelmatilanteet

 

 

Viime vuosina eniten kiinnostusta herättänyt koulutuksemme:

 

Fasilitoitu kommunikaatio – ongelmalliset piirteet ja viestien alkuperän selvittäminen

 

Koulutuspäivä, joka antaa opettajien, ohjaajien, puheterapeuttien, puhevammaisten tulkkien

ja omaisten tarvitsemaa käytännöllistä tietoa fasilitoinnista. Menetelmä tunnetaan myös

nimillä ”tuettu kommunikoinnin harjoittelutekniikka”, ”tuettu kommunikointi” tai

”tuettu kirjoittaminen”.

 

Asia on jatkuvasti ajankohtainen: Vuosina 2011-2014 aiheesta on mm julkaistu uutta

tutkimusta ja kriittisiä kannanottoja eri puolilla Eurooppaa.


Koulutuspäivämme pyrkii antamaan osallistujille ajan tasalla olevaa tietoa sekä taitoja

ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen.

Katettavia aihepiirejä:
- uusi tutkimuskirjallisuus
- viralliset kannanotot, rajoitukset ja ohjeistukset eri maissa
- tyypillisiä ongelmatilanteita, joita suomalaiset ammattilaiset ovat tuoneet esiin
- testausmenetelmiä viestien alkuperän selvittämiseksi: eri tahojen perustelut näiden

  käyttämiselle ja käytöstä kieltäytymiselle
- ilmiöitä, jotka johtavat kommunikointitilanteiden tulkitsemiseen eri
  tavoin: ideomotorinen efekti, kognitiiviset harhat

 

Koulutukseen sisältyy käytännön demonstraatioita. lisätietoa aihepiiristä ►

 

 

Ajankohdat ja paikat:

 

Vuoden 2015 aikana koulutuspäiviä voidaan järjestää tilauksesta, lähinnä pääkaupunkiseudulla.

 

Koulutuspäivän pituus on yleensä klo 9-15, mihin sisältyy tunnin lounastauko. Osallistumismaksu on 70 €/hlö (sis. kahvin ja painetun materiaalin), jos koulutus järjestetään AutSpect Koulutuksen vuokraamissa tiloissa. Asiakkaan tiloja käytettäessä hinta neuvotellaan erikseen.

Tilaukset mielellään vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

 

Kouluttajat:  Heta Pukki, FM, M.Ed.(special education) ja David Andrews. M.Ed.(special education)

 

Tiedustelut: autspect (at) gmail.com